Lapse areng 1.-5. eluaastal Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused

12/02/2021

Varajase Kaasamise keskus annab välja palju head ja olulist infot lapsevanemale. Nende koduleheküljelt https://www.vkkeskus.ee/ leiate rohkesti infot ja lugemist. Jagame ühte nende kirjutatud kokkuvõttet, mis annab hea ülevaate laste sotsiaalsetest ja emotsionaalsetest oskustest. 

1-aastane laps

 • on võõraste suhtes häbelik;

 • nutab, kui ema või isa lahkuvad;

 • naudib mängusituatsioonis inimeste imiteerimist;

 • näitab välja konkreetseid eelistusi osade mänguasjade ja inimeste suhtes;

 • paneb proovile vanemate reageeringuid söömise ajal (nt toidust keeldumisel);

 • paneb proovile vanemate reageeringuid oma käitumise osas (nt reageerimine nutule, vanemate lahkudes);

 • on mõnes olukorras kartlik;

 • eelistab ema või regulaarset hoidjat teistele;

 • kordab tähelepanu saamiseks helisid või žeste;

 • sööb iseseisvalt sõrmedega;

 • sirutab asjadeni jõudmiseks kätt või jalga.

2-aastane laps

 • järgib teiste, eriti vanemate ja suuremate laste käitumist;

 • teadvustab endale, et ta on teistest eraldiseisev isiksus;

 • suhtub teiste laste seltskonda entusiastlikult;

 • näitab välja kasvavat iseseisvust;

 • näitab välja trotslikku käitumist;

 • aasta keskel suurenevad vanemate lahkumisel ärevuse episoodid, seejärel need kaovad.


3-aastane laps

 • tunneb uhkust oma saavutuste üle;

 • kujuneb välja eakaaslastega suhtlemine;

 • saab aru mõistetest "minu oma" ja "tema oma";

 • laps osaleb lühikestes dialoogides, sh algatab ise dialooge - eelkõige midagi küsides, paludes;

 • kommenteerib enda ja kaaslase sooritatud tegevust (räägib, mida tehti) 2-3 lausungiga;

 • võib karta tundmatuid ja uusi asju.

4-aastane laps

 • on huvitatud uutest kogemustest;

 • teeb koostööd teiste lastega;

 • mängib "ema" või "isa";

 • on fantaasiamängudes üha leidlikum;

 • paneb riidesse ja võtab riidest lahti;

 • peab läbirääkimisi konflikti lahendamiseks;

 • on võrreldes kolmeaastasega iseseisvam;

 • kujutab ette, et paljud tundmatud pildid võivad olla "koletised";

 • näeb ennast tervikliku inimesena (keha, vaim, tunded);

 • ei suuda sageli eristada fantaasiat ja tegelikkust.

5-aastane laps

 • tahab sõpradele meeldida;

 • soovib olla sõprade moodi;

 • nõustub suurema tõenäosusega olemasolevate reeglitega;

 • meeldib laulda, tantsida, näidelda;

 • näitab üles iseseisvust (suudab naabril iseseisvalt külas käia);

 • on teadlik seksuaalsusest;

 • suudab eristada fantaasiat tegelikkusest;

 • on vahest nõudlik ja vahest koostööaldis.