Mõtteid lugemiseks

Vanemana on suur roll selgitamisel ning juhendamisel, et laps emotsionaalselt turvaliselt hakkama saaks ning tal oleks arusaam enda ümber toimuvast. Olukord, kus laps küsib surmaga seotuid küsimusi, on lapsevanema jaoks raske, eriti kui see puudutab lapse esimest kokkupuudet surmaga (MacGregor, 2007). Sellegi poolest on seletustel väga oluline roll...

Nii nagu lapsed õpivad enne jooksmist kõndima ja enne kõndimist roomama, siis on ka nende sõprussuhete arenemisel kindel arengujärg. Arengu käigus hakkavad lapsed järjest enam mõistma teise inimese seisukohta, mis omakorda annab sõprusele oma tähenduse ja sisu. Psühholoog Robert Selman on välja käinud 5-tasemelise sõprussuhte raamistiku.