Sõprussuhte areng

12/02/2021

Nii nagu lapsed õpivad enne jooksmist kõndima ja enne kõndimist roomama, siis on ka nende sõprussuhete arenemisel kindel arengujärg. Arengu käigus hakkavad lapsed järjest enam mõistma teise inimese seisukohta, mis omakorda annab sõprusele oma tähenduse ja sisu. Psühholoog Robert Selman on välja käinud 5-tasemelise sõprussuhte raamistiku.

Tema sõnul on esimeseks tasandiks "Hetkelised mängukaaslased," mis on vanuses 3-6 ja väljendub selles, et mängukaaslased on läheduses olevad eakaaslased, kellele meeldivad sarnased asjad. Samuti on selles tasandis sõbrad pigem huvide järgi, mis tähendab, et laps võib otsustada üheks hetkeks, et ta ei taha enam sõbrad olla, sest eakaaslane soovib teha mingit muud tegevust. Järgmine tasand on "Ühesuunaline abistamine" lastel vanuses 5-9 aastat. Selles eas hakkavad lapsed aru saama, et nende sõprus ei piirdu ainult ühistel huvidel, kuid endiselt mõeldakse pragmaatiliselt. Sõprussidemed luuakse ja põhinevad sellele, kui head väliselt üksteise vastu ollakse, seega kommide jagamine ja koha hoidmine on sellised asjad, mis sõprust hoiavad. Selles vanuses on sõprus väga oluline, selle tõttu võidakse olla sõbrad ka kellegagi, kes pole meie vastu kena ning sõprust kasutatakse ka kui manipuleerimisvahendit.

Sellest järgnev aga on "Kahepoolne aus koostöö" vanuses 7-12 aastat. Selles vanuses oskavad lapsed juba arvestada ka oma sõbra vaatega, kuid mitte samal ajal enda omaga. Seega nad mõistavad vaheldumisi tegutsemist kuid ei suuda veel kõrvalt vaadelda enda käitumist ning suhte mustreid. Sellel tasemel on oluline õigus, ausus ja vastastikkus, mis tähendab, et kui laps teeb sõbrale midagi head, siis ta ootab sõbralt samasugust käitumist. Kolmas etapp sõpruse arengus on "Intiimne, vastastikku jagatud suhe," mis on umbes lastel vanuses 8-15. Selles vanuses jagavad lapsed omavahel ka tundeid ja muresid, selles sõprussuhtes tehakse üksteisele head ilma arvet pidamata, sest tekkib siiras hoolimine üksteisest. Sellest järgnev tase on tavaliselt lastel 12 ja vanem ning seda nimetatakse "Küps sõprus." Selles etapis panevad lapsed suurt rõhku emotsionaalsele lähedusele ning arvestatakse ja mõistetakse üksteisevahelisi erinevuseid. Selles tasandis rõhutakse ka usaldusele, toele ja lähedusele, isegi kui ei ole võimalik füüsiliselt lähedal olla. Mida vanemaks saadakse seda rohkem sõpru tekib, nii lähedasi sõpru kui ka lihtsalt tuttavaid. Kuid selline sõpruse areng ei pruugi kõigi puhul sama olla. (Kennedy-Moore, 2012)